Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: ấp Trung I, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang
Điện thoại: 0296-3827079

TT MỚI NHẤT CỦA BỘ GIÁO DỤC VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP , BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG. 

Ngày ban hành:
01/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CÔNG VĂN HƯỚNG DẨN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN  CỦA UBND HUYỆN PHÚ TÂN, PHÒNG GIÁO DỤC PHÚ TÂN VÀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH, QUY CHẾ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN CỦA TRƯỜNG.

Ngày ban hành:
28/12/2020
Ngày hiệu lực:
28/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực